First page Back Continue Last page Text

Vse pravice pridržane
Zapiski:

OPIS PRIMERA OBDELAVE TIPKOVNICE

Procesor sprejema ukaze v strojnem jeziku, ki so vbistvu predefinirana heksa decimalna koda. Primer takih ukazov je predstavljen-(na slide-u)
1. Na kontrolnem vodilu se ob pritiskiu tipke pojavi prekinitev, ki procesorju da znak, da shrani trenitne podatke, ki jih obdelije in začne izvajati ukaze, ki so predvideni za to vrsto prekinitve.
2. Procesorjeva kontrolna enota naslovi podatkovno navodilo na naslov, kjer se nahaja program za to prekinitev in preko kontrolnega vodila sporoči spominu, da na podatkovnem vodilu ponudi podatke za ta program. Ko je naslov spomina dosežen se na podatkovnem vodilu pojavijo podatki ki so ubistvo program za izvajanje te prekinitve. To se večkrat ponovi odvisno od dolžine programa. Procesor izvede ta program in preko naslovnega vodila naslovi spomin in na ta del spomina preko podatkovnega vodila da podatke.
3.Rezultat, ki se nahaja v spominu se pa potem odvisno od programa obdela. Vse skupaj poteka zelo hitro, vsaj odvisno od hitrosti naslovnega inpodatkovnega vodila in hitrosti procesorja. V praksi pa to izgleda tako, da se na ekranu pojavijo znaki, ki jih tipkamo na tipkovnici v tistem trenutku, ko pritisnemo tipko.