First page Back Continue Last page Text

Vse pravice pridržane
Zapiski:

80286 je pokrival naslovni prostor 16 Mb, vendar pa je podatkovno vodilo ostalo 16-bitno. Zaradi kompatibilnosti je znal simulirati tudi svoja predhodnika. Ko ju je simuliral je deloval v realnem načinu, programska oprema pa v 1. fazi ni omogočala njegove popolne izkoriščenosti v zaščitnem načinu delovanja, s katerim bi lahko uporabljal naslovni prostor nad 1 Mb spomina. Je bil prvi procesor v IBM kompatibilnih AT računalnikih. Zaščiten način omogoča program v 16-bitnem in 32-bitnem načinu, windows 2003 pa v 64. LE ta preko zaščitenega načina, preko upravljanja s tabelami, ki naslavljajo zgornje dele spomona lahko uporablja tudi zgornji del spomina nad 1 Mb.