First page Back Continue Last page Text

Vse pravice pridržane
Zapiski:

Pentium II
JE bil v bistvu kompromisni razvoj Pentium in Pentium PRO tehnologike. Kakor Pentium PRO je ime vgrajen L2 cache, ki je deloval s polovinčo hitrostjo in ne sinhrono kakor pri p pro. S prehodom 0,33 mikronske na 0,25 mikronsko teh, pa se je tudi povečala možnost uporabe višje frekvence takta ter s tem povezane boljše performance sistema, kar se je nadaljevalo pri njegovem nasledniku