First page Back Continue Last page Graphics

Kontrolna enota


Vse pravice pridržane
Zapiski:
4. DELI CPE
a)kontrolna enotasprejema in izvaja kontrolne signale in koordinira izvajanje vseh funkcij in elementov procesorja.

b)ALU-izvaja matematične in logične operacije kot so »in«, »ali« itd.
Boolova algebra=

1 in 0=0 0 ali 0=0
0 in 1=0 1 ali 0=0
1 in 1=1 0 ali 1=0
0 in 0=0 1 ali 1=1

c)notranje vodilo-BUS-naslovno, podatkovno, controlno vodilo. Ima podobno funkcijo kot zunanja vodila, le po njih se prenašajo podatkovni in kontrolni signali znotraj CPE med posameznimi logičnimi deli.

d)register-spominske celice v katerih se nahajajo podatki, ki so trenutno v obdelavi znotraj procesorja.
In sicer imamo:
-posebni registri registri posebnih funkcij:
-akumolator je v bistvu eden od registrov v katerem se shranjujejo rezultati in operandi ALU;
-ukazni register vsebuje ukaze, ki se morajo izvesti
-naslovni register-vsebuje podatke o naslavljanju spomina
-padatkovni-vsebuje podatke, ki jih prebere in zapiše v spomin
-programski števec vsebuje naslov, podatke kje se nahaja naslednji ukaz, ki ga mora izvesti
-statusni register-vsebino katerega imenujemo tudi »zastavice« in v bistvu pomenijo status v katerem se procesor trenutno nahaja.
-splošni registri v katere shranjujemo podatke, ki jih ima trenutno v obdelavi-predpolnilnik.